Algemene voorwaarden

Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Offerte-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de leden van de sectie interieurbouw van de Centrale Bond van Meubelfabrikanten, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem
d.d. 27 maart 2007 onder nummer 17/2007.

Naar website CBM

Een exemplaar hiervan kunt u hier downloaden.

Om het bestand (pdf) te kunnen openen is het programma Adobe Acrobat Reader nodig.
Indien u niet over Adobe Acrobat Reader beschikt, kunt u dit programma hier gratis downloaden.