Algemene voorwaarden

Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Offerte-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de leden van de sectie interieurbouw van de Centrale Bond van Meubelfabrikanten, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank Noord-Holland te Haarlem
d.d. 4 september 2018 onder nummer 39/2018.

Naar website CBM

Een exemplaar hiervan kunt u hier downloaden.

Om het bestand (pdf) te kunnen openen is het programma Adobe Acrobat Reader nodig.
Indien u niet over Adobe Acrobat Reader beschikt, kunt u dit programma hier gratis downloaden.